Golf

Vi har en golf gruppe i Convel.

Ta kontakt med aktivitetsleder Bjarte Andre Helle for mer info