Auksjon av kunst – Aksjonen er avsluttet

   

Kunst 1                                Kunst 2                                Bilde 1

   

Bilde 2                                                           Bilde 3                                                         Bilde 4

 

Bilde 5                                                                                           Bilde 6

  

Bilde 7                                                                                            Bilde 8

 

Bilde 9                                                                                          Bilde 10

 

Bilde 11                                                                                        Bilde 12

 

Bilde 13                                         Bilde 14 (knust ramme)

 

Bilde 15                                                                                                                                                              Bilde 16

  

Bilde 17                                                 Bilde 18

  

Bilde 19                                                                                                                                                             Bilde 20

 

Bilde 21                                                                                                                                                                         Bilde 22

   

Bilde 23                                                 Bilde 24                         Bilde 25

 

Bilde 26                                                                                                 Bilde 27

 

Bilde 28                                                                                           Bilde 29

 

Bilde 30                                                                                            Bilde 31

 

Bilde 32                                                                                                   Bilde 33

   

Bilde 34                                                                                                         Bilde 35                         Bilde 36

 

Bilde 37                                                                                                                          Bilde 38