Årsmøte 2017

I N V I TA S J O N

Velkommen til årsmøte til Convel tirsdag 7. februar 2017 kl 15.00 på Kokstad i auditoriet i 1. etasje

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016
  4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
  5. Budsjett 2017
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Mvh Styret

 

Dokumenter årsmøte(Passord)