Månedlige arkiver: mars 2015

Årsmøte 24.03.2015

I N V I TA S J O N

Velkommen til årsmøte til convel tirsdag 24 mars 2015 kl 15.45 i kantinen på Sandsli
Som vanlig oppfordres det til oppmøte

Saksliste
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2014
4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
5. Budsjett 2015
6. Valg
7. Eventuelt

Årsmelding bedriftsidretten 2014

Årsberetning for sosiale aktiviteter 2014

Hovedregnskap_2015_Revidert

Budsjett 2015 Convel

Innstillingvalg 2015

Det vil som normalt bli servert pizza og drikke under møtet

Vel møtt alle sammen

Mvh
Styret