Kategoriarkiv: Ukategorisert

Årsmøtet 2020

Velkommen til årsmøte til Convel  27.02.2020 kl 15.00 på Kokstad i auditoriet i 1. etasje

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
  4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
  5. Budsjett 2020
  6. Valg
  7. Eventuelt