Results for category "Ukategorisert"

Årsmøtet 2020

Nina Walter Johannessen
Share

Velkommen til årsmøte til Convel  27.02.2020 kl 15.00 på Kokstad i auditoriet i 1. etasje

Saksliste

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
  4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
  5. Budsjett 2020
  6. Valg
  7. Eventuelt

Rebusløp 2018

Nina Walter Johannessen
Share

CONVEL REBUSLØP 2018

 Dato: 7.september
Tidspunkt: kl.15.00
Start: Kokstadveien 23B (kantinen)
Endestasjon: L+$$

Påmelding og betaling innen 30.08!

For påmelding og mer info se egen fane under sosiale aktiviter