Nina Walter Johannessen

Published: 12 articles

Årsmøtet 2020

Nina Walter Johannessen
Share

Velkommen til årsmøte til Convel  27.02.2020 kl 15.00 på Kokstad i auditoriet i 1. etasje

Saksliste

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2019
 4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
 5. Budsjett 2020
 6. Valg
 7. Eventuelt

Rebusløp 2018

Nina Walter Johannessen
Share

CONVEL REBUSLØP 2018

 Dato: 7.september
Tidspunkt: kl.15.00
Start: Kokstadveien 23B (kantinen)
Endestasjon: L+$$

Påmelding og betaling innen 30.08!

For påmelding og mer info se egen fane under sosiale aktiviter

 

Årsmøte 2017

Nina Walter Johannessen
Share

I N V I TA S J O N

Velkommen til årsmøte til Convel tirsdag 7. februar 2017 kl 15.00 på Kokstad i auditoriet i 1. etasje

Saksliste

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016
 4. Innkommende saker: Må være i hende til styret senest en uke før møte
 5. Budsjett 2017
 6. Valg
 7. Eventuelt

 

Mvh Styret

 

Dokumenter årsmøte(Passord)